Yazdır
Gösterim: 888
İzmit Belediyesi’nin çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ortaklığı ile gerçekleştirdiği ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilen "Yerel Gençlik Politikaları" projesi kapsamında Kahramanmaraş İli Atölye çalışması tamamlandı.
23 Ocak 2012 Pazartesi günü Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün  organizasyonu ile Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi salonlarında gerçekleştirilen atölye çalışmasına Üniversite Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri temsilcileri, Lise Öğrenci Meclis Başkanları, Gençlik Merkezi temsilcileri, Kent Konseyi Gençlik Meclisi temsilcileri ve Halk Eğitim Merkezi temsilcileri ile  Gençlikle ilgili sivil toplum kuruluşlarımızdan Bilgi, İletişim, Sanat, Eğitim ve Kültür Gençlik Kulübü Derneği (BİLSEK) ve Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) temsilcilerinden oluşan 40 kişi katıldı.
 
Tam gün süren atölye çalışmalarını Antalya’dan katılan Rabia Hazal Keskin yönetti. Keskin  yaptığı açılış konuşmasında proje ile ilgili bilgiler verdi ve  proje ile gençlerin aktif vatandaşlar olarak yerel politika yapım sürecine katılımlarını sağlayacak bir model oluşturulmasını ve bu modelle ülke genelinde gençlik politikalarının uygulanmasını sağlamanın amaçlandığını belirtti
Toplantı açılış oturumundan sonra Eğitim altyapısının güçlendirilmesi, İstihdam altyapısının güçlendirilmesi, Girişimcilik ve yaratıcılık altyapısının kuvvetlendirilmesi, Sosyal içerme, Dünya gençliği ile ortak çalışmalar, Gönüllülük, Sosyal medya, Kültür ve sanat, Serbest zamanın değerlendirilmesi faaliyetleri, Spor faaliyetlerine erişim, Sağlık hizmetlerine erişim, Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması, Çevre bilinci ve duyarlılığı, Demokratik katılım, Gençlik bilgilendirmesi, rehberlik ve danışmanlık konularında atölye çalışmaları yapıldı. Ulusal ve uluslar arası modeller değerlendirilerek en uygun yerel demokratik katılım modelinin oluşturulması için fikirler tartışıldı.
Ülke nüfusunun yarıdan fazlasının 30 yaş altı, üçte birinin 20 yaş altı olduğu ülkemizde gençliğin geleceğimizin yapılandırmasında önemli bir potansiyel olduğunu belirten BİLSEK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Köşk, bu potansiyelin iyi yetiştirilmemesi durumunda ciddi bir tehdit  unsurunu da bünyesinde barındırdığını söyledi. Gençlik adına konuşmak, gençlik ile ilgili alanlarda politikalar üretmek yerine onları karar süreçlerine dahil etmemiz gerekiyor dedi.
Toplantıya katılan Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) Başkanı Kürşat Çiftçi Gençlik alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının ayakta durmakta ve varlığını sürdürmekte zorlandığını bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluşlarının mali açıdan doğrudan desteklenmesi gerektiği üzerinde durdu.
Bu projeyle ilgili olarak katılımcılardan Abdulgaffar Polat, özellikle yerel karar vericilerle diğer yerel paydaşların buluşacağı toplantılarda gençlerin kent politikasının oluşum sürecine aktif katılımları sağlanmalı, gençlerin kendi değerlerinin farkında olmalarını, oluşumlarda bir araya gelmelerini ve aktif vatandaşlar olarak yerel politika yapım sürecine katılımlarını sağlamak gerekir diyerek projenin Kahramanmaraş ayağında yaptığı çalışmalarla katkı sağladığı ve Ulusal düzeyde gençlerin karar mekanizmalarına katıldığı bir yapının oluşmasını umduğunu belirtti.