Yazdır
Gösterim: 688

BİLSEK tarafından hazırlanan Kahramanmaraş İçin Çevre Platformu projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta çevre konusunda aktif çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilerek çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için de proje çıktısı olarak çevre ile ilgili çalışmalar yapan STK’ lardan bir platform kurulması planlanmıştır. Hayat Boyu İlerleme Derneği Kahramanmaraş İçin Çevre Platformuna dahil olmuş ve bu alanda çalışmalarına başlamıştır. Derneğimiz üyesi Serkan Salkım proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara katılım gerçekleştirmektedir. 

Projenin Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)Uygulama Sorumlusu: Sivil Toplumu Destekleme Merkezi (STGM)

Teklif Çağrısı Başlığı

Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi: Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket Hibe

Programı

Projenin Adı:"Kahramanmaraş İçin Çevre Platformu"

Projenin Öncelikleri: Karar alma süreçlerine sivil katılım. Sivil Diyalog. Bilinç oluşturma

Genel Hedefleri:

Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının

kapasitelerinin geliştirilerek sivil inisiyatifi etkin kılmak, çevrenin korunması konusunda

farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak.

Projenin Özel Hedefleri:

● Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren STK‘ların sanal bir yapı içerisinde

bir araya getirilmesi ve sürdürülebilir bir işbirliği ağının kurulması

● Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren STK’ların kapasitelerinin

geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması

● Kahramanmaraş’ta çevre konusunda sivil katılımın güçlendirilmesi ve çevresel sorunlara

karşı farkındalık oluşturulması