Hayat Boyu İlerleme Derneği - HAYATBİLDER

I

"YETİŞKİN EĞİTİMİNDE AVRUPA'YA YETİŞMEK İÇİN" PROJESİ

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programları kapsamında  kabul edilen, Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun koordinatörlüğünde yürütülen "Yetişkin Eğitiminde Avrupa'ya Yetişmek İçin" isimli projede 4 ülke (Almanya, Macaristan, İtalya, İspanya) proje ortağı olarak yer almaktadır.  Türkiye'den 8 kurum/kuruluş projenin yerel ortağıdır.

 Proje ile ilgili Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir;

Projemiz Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan kurum ve kuruluşların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülecektir. Hayat Boyu İlerleme Derneği projenin yerel ortağı olarak projede yer almıştır.

Proje kapsamında yetişkin eğitiminde gayrı resmi öğrenmelerin tanınırlığı, resmi öğrenmelere adaptasyonu, resmi öğrenmelerin çoğaltılması ve kalitenin artırılması için Avrupa düzeyinde ileri uygulamaları tanıyan, iyi uygulamaları kendi uygulamalarına yansıtan yöneticiler, eğiticiler ve usta öğreticiler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hayat boyu Öğrenme (HBÖ), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), yetişkin eğitimcisi yeterlilikler çerçevesi (YEYÇ) kavramları konusunda bilgi düzeyleri  gelişecek ve farkındalıkları artacaktır.

 Yetişkin eğitimi bağlamında Avrupa’daki ileri ve güncel uygulamaları öğrenme Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırma ve iyi örnekleri seçme ve kullanma yeterlilikleri gelişecektir.

Öğrenme çıktılarına dayalı referans yeterlilikler, temel yeterlilikler ve anahtar beceriler doğrultusunda yetişkin eğitim uygulamalarını, yeniden değerlendirme, yorumlama, test etme ve revize etme kabiliyetleri gelişecektir.

Gönderen ortakların proje çıktılarını ve Avrupa’da uygulanan iyi örnekleri mevcut uygulamalarına adapte etmeleri ile ortak kurum ve kuruluşların eğitim, öğretim yöntemlerinin, ölçme ve değerlendirme sistemlerinin, öğretim materyallerinin, eğitim modülleri ve müfredatlarının gelişmesine katkı sağlanacaktır.

 Proje ile kurumlarımız ve Avrupalı kuruluşlar arasında oluşturulan uluslararası işbirlikleri sayesinde Avrupa düzeyinde iyi örneklerin yaygınlaşmasına ve yetişkin eğitiminde uygulama birliği oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Proje ile kurumlarımız ve Avrupalı kuruluşlar arasında oluşturulan uluslararası işbirlikleri sayesinde Avrupa düzeyinde iyi örneklerin yaygınlaşmasına ve yetişkin eğitiminde uygulama birliği oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel

Programı tarafından fon sağlanacak projemize 1 yıl için ayrılan bütçe 73 bin 346 EURO'dur.

 

Proje kapsamında 14 - 22 Şubat tarihleri arasında İspanyada düzenlenen çalışma ziyaretine derneğimiz üyesi Mehmet GÜLER katılım gerçekleştirmiştir. 6 - 14 Mart tarihleri arasında ise İtalya'da düzenlenen çalışma ziyaretine derneğimiz üyesi Selahaddin UĞUR katılım gerçekleştirmiştir. 

İspanya programı kapsamında Valensiya da 5 kurum ziyaret edilmiş karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuş ve iş başı eğitimler tamamlanmıştır. İyi uygulamaların ülkemizde uygulanabilirliliği ile ilgili çalışmalar yapılması planlanmış ve bir platform oluşturulmuştur. İspanya Barselona şehrine proje kapsamında kültürel ziyaret gerçekleştirilmiş ve program tamamlanmıştır.

İtalya programı kapsamında Compobasso şehrinde 6 eğitim kurumu ziyaret edilmiş oradaki Yetişkin Eğitimi sistemi hakkında yetkili kişilerden bilgi alarak, iyi uygulamaların gözlemlendiği ve ülkemizde uygulanabilirliği ile ilgili çalışmalar yapılması planlanmış ve platform oluşturulmuştur. Ayrıca İtalya hareketliliğinde Roma şehrine kültürel gezi düzenlenmiş ve program tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Mayıs ayında Macaristan'da Haziran ayında ise Almanya'da çalışma ziyaretleri düzenlenecektir. Proje kapsamında Yurtdışı çalışma ziyaretlerinde derneğimizi temsilen gönüllü olarak yer alacak derneğimiz üyelerine başarılar dileriz.

 

Proje ortaklık yapısı:

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi

Hayat Boyu İlerleme Derneği

Samsun Alacam Halk Eğitim Merkezi

Adana Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi

İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Kahramanmaraş Afşin Mesleki Eğitim Merkezi

Hakkari Yüksekova Mesleki Eğitim Merkezi

 

Burdur Çavdır Halk Eğitim Merkezi