Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı kapsamında sunmuş olduğumuz Hibe Projemiz sözleşmesi imzalanmıştır. 

 

PROJE ADI: ACTIVE participation, DEMOCRATIC development, EFFECTIVE communication, PROPER governance


KISA ADI: ADEP


PROJE KONUSU:İlimizdeki sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları ile yatay ve dikey işbirlikleri oluşturarak, üyelerin AKTİF katılım, DEMOKRATIK gelişim, ETKILI iletişim, DOĞRU yönetişim kapasitelerini artırarak, bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarının ve paydaşların idari kapasitelerini, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmek, böylece politika belirleme diyaloglarına daha etkin katılımlarını sağlamak.1 Ortakların, paydaşların ve ilimizdeki STK’ların aktif katılım, demokratik gelişim, etkili iletişim ve doğru yönetişim kapasitelerini artırmak. 2. İlimizdeki mevcut durumu analiz etmek, uluslararası ölçekte iyi örnekleri belirlemek. 3.ADEP komisyonu üyelerine eğitimler düzenleyerek, aktif katılım, demokratik gelişim, etkili iletişim ve doğru yönetişim kapasitelerini artırmak. 4.Yerel STK’lar için referans dokumanlar hazırlamak. 5. ADEP platform üyesi kuruluşların yeni duruma adaptasyonlarını sağlamak. 6.Yerel STK’ların, onların üyelerinin ve yerel halkın farkındalıklarını artırmak.Özel hedef (ler):1. İlimizdeki ortakların, paydaşların ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımını, demokratik gelişimini, etkin iletişim ve uygun yönetim kapasitelerini geliştirmek. 2. Bölgedeki mevcut durumu analiz etmek ve uluslararası düzeyde iyi örnekleri belirlemek. 3. ADEP Komisyonu üyeleri için eğitimler düzenlemek ve aktif katılımlarını, demokratik gelişimini, etkili iletişimi ve uygun yönetim kapasitelerini geliştirmek. Yerel sivil toplum kuruluşları için referans belgeler hazırlamak. 5. ADEP platform üyesi kuruluşların yeni duruma adaptasyonunu sağlamak. 6. Yerel sivil toplum örgütlerinin, üyelerini ve yerel halkı bilinçlendirmek.


PROJE ORTAKLARI (4 STK)
Hayat Boyu İlerleme Derneği (Başvuru Sahibi)Şahika Sanat ve Sevgi DerneğiKahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği (Görme Engelli Derneği)THK Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği


İŞTİRAKÇİ KURUM ve KURULUŞLAR (2 STK - 2 KAMU KURUMU) 
Kahramanmaraş Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü Sergentepe Ortaokulu Türkiye Beyazay Derneği Kahramanmaraş ŞubesiAnatolia Ay Yıldız Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği