Hayat Boyu İlerleme Derneği 10 Şubat 2019 Pazar günü Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı kapsamında kabul edilen AKTİF KATILIM,Hayat Boyu İlerleme Derneği 10 Şubat 2019 Pazar günü Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı kapsamında kabul edilen AKTİF KATILIM,DEMOKRATİK GELİŞİM, ETKİLİ İLETİŞİM, DOĞRU YÖNETİŞİM isimli projelerinin açılış toplantısını geniş katılımla gerçekleştirdi. Düzenlenenkahvaltılı basın toplantısına ilimizden birçok Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katılım gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasında Hayat Boyu İlerleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ; “Merkezi Finans ve İhale Biriminin sözleşmemakamı olarak rol aldığı Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı kapsamında başvurusunu yaptığımız AKTİF KATILIM, DEMOKRATİKGELİŞİM, ETKİLİ İLETİŞİM, DOĞRU YÖNETİŞM isimli projemiz onaylanarak 02.01.2019 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.Derneğimiz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projemizde Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği(MAHAVK), ŞahikaSevgi ve Sanat Derneği ve Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği proje ortağı kuruluşlar olmuştur.Ayrıca ve Kahramanmaraş Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Onikişubat Sergentepe Ortaokulu, Kahramanmaraş Beyazay Derneği ve Anatolia AyYıldız Okçuluk Kulübü ise iştirakçi kurum ve kuruluşlar olarak projemizde yer almaktadır.

Projemizle, ilimizdeki yerel STK’ları dahil ederek bir platform oluşturmak (ADED) istişareler yapmak, ihtiyaçları ölçümleyecek anketler düzenlemek,STK’ların aktif katılımcılıklarını, demokratik gelişim kapasitelerini, etkili iletişim ve doğru yönetişim becerilerini geliştirici eğitimler vermek, referansdokümanlar oluşturarak STK’lara sunmak ve bir web ağı oluşturarak STK’ları bu ağda buluşturmak ve Yurtdışı çalışma ziyareti gibi faaliyetleriçermektedir “ dedi.Toplantıya Proje Koordinatörü Necat ÖNDER’in bilgilendirme sunumuyla devam edildi. Proje koordinatörü ÖNDER sunumunda projenin içeriği ileilgili detaylı bilgilendirme yapmıştırYapılan sunumda aşağıdaki konulara yer verilmiştir;Projemizle Proje kapsamında planlanan araştırmalar, anketler, analizler, hazırlanan raporlarlar sonucu bölgemizdeki sivil kuruluşlarının yönetimorganlarının hesap verebilirlik sorunları, karar verme süreçlerine katılım, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirme kapasiteleri, kurum içi demokrasi,cinsiyet eşitliği, kadın genç ve engellilerin temsili, bütçe kaynaklarına erişim, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve verimlilik, yeni üye kaydı, veritoplama ve yönetimi konularında eksiklikler belirlenecektir.

Kamu kurumları ile işbirliklerinin oluşturulmasında yaşanan sorunlar, politika geliştirme, güncel yasaların takibi, uluslararası kurum, kuruluşlar vemekanizmalarla ilişkiler konusundaki yetersizlikler, İyi örneklere erişim, ağ kurma, mevcut ağlara dahil olma, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı,iletişim teknolojilerinin ve medyanın etkin kullanımı konularındaki ihtiyaçlar tespit edilecektir.Düzenlenecek eğitimler, seminerler ve yayınlanacak referans dokümanlarla, tüm STK’ların hizmetine sunulacak WEB ağı ve çeşitli yaygınlaştırmaçalışmaları ile ilimizdeki başta ortaklar, iştirakçiler ve paydaşlar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının yukarıda sıralanan sorunlarının büyük ölçüdegiderilmesine katkı sağlanacaktır. Proje faaliyet süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:Proje yönetimini oluşturmak, görev dağılımı yapmak,Paydaş analizi yaparak olası paydaşları belirlemek,Paydaş analizi sonucu İlimizde belirlenen en az 6 sivil toplum kuruluşu ve 3 kamu kuruluşu ile eşit katılımlı bir aktif katılım, demokratik gelişim, etkiliiletişim, doğru yönetişim (ADED) platformu oluşturmakADED platformu üyelerinin katılımı ile bu üyelerin kurumsal motivasyonları da dikkate alınarak aktif katılım, demokratik gelişim, etkili iletişim, doğruyönetişim komisyonları oluşturmak,Komisyonlar tarafından yerel STK’larda mevcut durum araştırması, anketler ve analizler yapmak, olası sorunları belirlemek, Komisyonlar tarafından dahil oldukları konularla ilgili ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma çalışmaları yapmak (Yasal dayanaklar, geçmişdeneyimler, iyi örnekler, yenilikçi yöntemler ve bunların yerel uygulamalara adaptasyon kriterleri),Her komisyondan iki üyenin katılımı ile Almanya’ya araştırma, izleme, gözlem hareketliliği gerçekleştirmek, Avrupa’daki mevcut durumu ve iyiörnekleri araştırmak,ADED Platformunda yerel alan STK’ların üyeleri ile diğer yerel STK üyelerine komisyonların üyeleri marifetiyle aktif katılım, demokratik gelişim, etkiliiletişim, doğru yönetişim eğitimleri vermek,elde edilen sonuçlarla STK’larda aktif katılım, demokratik gelişim, etkili iletişim, doğru yönetişim rehberi hazırlamak, bastırmak, dağıtmakAdaptasyon kriterlerini belirleyerek, ADED Platformu üyesi STK’ların yeni/yenilikçi duruma adaptasyonu için uygulama çalışmaları yapmak,Bir Yerel STK’lar web ağı oluşturarak STK’ların paylaşımına açmak, eğitim materyallerini ve proje sonuçlarını yayınlamak,Seminerler düzenleyerek yerel STK’ların ve yerel halkın farkındalıklarını artırmak,Basın toplantıları, web yayınları, promosyon ürünleri ve basılı dokümanlarla proje sonuçlarını yaygınlaştırmak.