Hayat Boyu İlerleme Derneği 10 Şubat 2019 Pazar günü Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı kapsamında kabul edilen AKTİF KATILIM,Hayat Boyu İlerleme Derneği 10 Şubat 2019 Pazar günü Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı kapsamında kabul edilen AKTİF KATILIM,DEMOKRATİK GELİŞİM, ETKİLİ İLETİŞİM, DOĞRU YÖNETİŞİM isimli projelerinin açılış toplantısını geniş katılımla gerçekleştirdi. Düzenlenenkahvaltılı basın toplantısına ilimizden birçok Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katılım gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasında Hayat Boyu İlerleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ; “Merkezi Finans ve İhale Biriminin sözleşmemakamı olarak rol aldığı Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı kapsamında başvurusunu yaptığımız AKTİF KATILIM, DEMOKRATİKGELİŞİM, ETKİLİ İLETİŞİM, DOĞRU YÖNETİŞM isimli projemiz onaylanarak 02.01.2019 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.Derneğimiz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projemizde Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği(MAHAVK), ŞahikaSevgi ve Sanat Derneği ve Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği proje ortağı kuruluşlar olmuştur.Ayrıca ve Kahramanmaraş Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Onikişubat Sergentepe Ortaokulu, Kahramanmaraş Beyazay Derneği ve Anatolia AyYıldız Okçuluk Kulübü ise iştirakçi kurum ve kuruluşlar olarak projemizde yer almaktadır.

Projemizle, ilimizdeki yerel STK’ları dahil ederek bir platform oluşturmak (ADED) istişareler yapmak, ihtiyaçları ölçümleyecek anketler düzenlemek,STK’ların aktif katılımcılıklarını, demokratik gelişim kapasitelerini, etkili iletişim ve doğru yönetişim becerilerini geliştirici eğitimler vermek, referansdokümanlar oluşturarak STK’lara sunmak ve bir web ağı oluşturarak STK’ları bu ağda buluşturmak ve Yurtdışı çalışma ziyareti gibi faaliyetleriçermektedir “ dedi.Toplantıya Proje Koordinatörü Necat ÖNDER’in bilgilendirme sunumuyla devam edildi. Proje koordinatörü ÖNDER sunumunda projenin içeriği ileilgili detaylı bilgilendirme yapmıştırYapılan sunumda aşağıdaki konulara yer verilmiştir;Projemizle Proje kapsamında planlanan araştırmalar, anketler, analizler, hazırlanan raporlarlar sonucu bölgemizdeki sivil kuruluşlarının yönetimorganlarının hesap verebilirlik sorunları, karar verme süreçlerine katılım, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirme kapasiteleri, kurum içi demokrasi,cinsiyet eşitliği, kadın genç ve engellilerin temsili, bütçe kaynaklarına erişim, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve verimlilik, yeni üye kaydı, veritoplama ve yönetimi konularında eksiklikler belirlenecektir.

Kamu kurumları ile işbirliklerinin oluşturulmasında yaşanan sorunlar, politika geliştirme, güncel yasaların takibi, uluslararası kurum, kuruluşlar vemekanizmalarla ilişkiler konusundaki yetersizlikler, İyi örneklere erişim, ağ kurma, mevcut ağlara dahil olma, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı,iletişim teknolojilerinin ve medyanın etkin kullanımı konularındaki ihtiyaçlar tespit edilecektir.Düzenlenecek eğitimler, seminerler ve yayınlanacak referans dokümanlarla, tüm STK’ların hizmetine sunulacak WEB ağı ve çeşitli yaygınlaştırmaçalışmaları ile ilimizdeki başta ortaklar, iştirakçiler ve paydaşlar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının yukarıda sıralanan sorunlarının büyük ölçüdegiderilmesine katkı sağlanacaktır. Proje faaliyet süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:Proje yönetimini oluşturmak, görev dağılımı yapmak,Paydaş analizi yaparak olası paydaşları belirlemek,Paydaş analizi sonucu İlimizde belirlenen en az 6 sivil toplum kuruluşu ve 3 kamu kuruluşu ile eşit katılımlı bir aktif katılım, demokratik gelişim, etkiliiletişim, doğru yönetişim (ADED) platformu oluşturmakADED platformu üyelerinin katılımı ile bu üyelerin kurumsal motivasyonları da dikkate alınarak aktif katılım, demokratik gelişim, etkili iletişim, doğruyönetişim komisyonları oluşturmak,Komisyonlar tarafından yerel STK’larda mevcut durum araştırması, anketler ve analizler yapmak, olası sorunları belirlemek, Komisyonlar tarafından dahil oldukları konularla ilgili ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma çalışmaları yapmak (Yasal dayanaklar, geçmişdeneyimler, iyi örnekler, yenilikçi yöntemler ve bunların yerel uygulamalara adaptasyon kriterleri),Her komisyondan iki üyenin katılımı ile Almanya’ya araştırma, izleme, gözlem hareketliliği gerçekleştirmek, Avrupa’daki mevcut durumu ve iyiörnekleri araştırmak,ADED Platformunda yerel alan STK’ların üyeleri ile diğer yerel STK üyelerine komisyonların üyeleri marifetiyle aktif katılım, demokratik gelişim, etkiliiletişim, doğru yönetişim eğitimleri vermek,elde edilen sonuçlarla STK’larda aktif katılım, demokratik gelişim, etkili iletişim, doğru yönetişim rehberi hazırlamak, bastırmak, dağıtmakAdaptasyon kriterlerini belirleyerek, ADED Platformu üyesi STK’ların yeni/yenilikçi duruma adaptasyonu için uygulama çalışmaları yapmak,Bir Yerel STK’lar web ağı oluşturarak STK’ların paylaşımına açmak, eğitim materyallerini ve proje sonuçlarını yayınlamak,Seminerler düzenleyerek yerel STK’ların ve yerel halkın farkındalıklarını artırmak,Basın toplantıları, web yayınları, promosyon ürünleri ve basılı dokümanlarla proje sonuçlarını yaygınlaştırmak.

 

Erasmus+ programi kapsaminda 12 ulkeden katilimcilarin yer aldigi Slovakya Bratislavada gerceklesen Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Egitim Kursu basariyla tamamlanmıştır. Programda genc issizligi ve cozum yolları ile ilgili calismalar yapilmis, 2018 yılı Erasmus+ teklif cagrisi ile ilgili yeni ortakliklar ve proje konuları belirlenmistir. Önümüzdeki surecte yeni projeler hayata gecirmek dilegiyle.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı kapsamında sunmuş olduğumuz Hibe Projemiz sözleşmesi imzalanmıştır. 

 

PROJE ADI: ACTIVE participation, DEMOCRATIC development, EFFECTIVE communication, PROPER governance


KISA ADI: ADEP


PROJE KONUSU:İlimizdeki sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları ile yatay ve dikey işbirlikleri oluşturarak, üyelerin AKTİF katılım, DEMOKRATIK gelişim, ETKILI iletişim, DOĞRU yönetişim kapasitelerini artırarak, bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarının ve paydaşların idari kapasitelerini, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmek, böylece politika belirleme diyaloglarına daha etkin katılımlarını sağlamak.1 Ortakların, paydaşların ve ilimizdeki STK’ların aktif katılım, demokratik gelişim, etkili iletişim ve doğru yönetişim kapasitelerini artırmak. 2. İlimizdeki mevcut durumu analiz etmek, uluslararası ölçekte iyi örnekleri belirlemek. 3.ADEP komisyonu üyelerine eğitimler düzenleyerek, aktif katılım, demokratik gelişim, etkili iletişim ve doğru yönetişim kapasitelerini artırmak. 4.Yerel STK’lar için referans dokumanlar hazırlamak. 5. ADEP platform üyesi kuruluşların yeni duruma adaptasyonlarını sağlamak. 6.Yerel STK’ların, onların üyelerinin ve yerel halkın farkındalıklarını artırmak.Özel hedef (ler):1. İlimizdeki ortakların, paydaşların ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımını, demokratik gelişimini, etkin iletişim ve uygun yönetim kapasitelerini geliştirmek. 2. Bölgedeki mevcut durumu analiz etmek ve uluslararası düzeyde iyi örnekleri belirlemek. 3. ADEP Komisyonu üyeleri için eğitimler düzenlemek ve aktif katılımlarını, demokratik gelişimini, etkili iletişimi ve uygun yönetim kapasitelerini geliştirmek. Yerel sivil toplum kuruluşları için referans belgeler hazırlamak. 5. ADEP platform üyesi kuruluşların yeni duruma adaptasyonunu sağlamak. 6. Yerel sivil toplum örgütlerinin, üyelerini ve yerel halkı bilinçlendirmek.


PROJE ORTAKLARI (4 STK)
Hayat Boyu İlerleme Derneği (Başvuru Sahibi)Şahika Sanat ve Sevgi DerneğiKahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği (Görme Engelli Derneği)THK Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği


İŞTİRAKÇİ KURUM ve KURULUŞLAR (2 STK - 2 KAMU KURUMU) 
Kahramanmaraş Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü Sergentepe Ortaokulu Türkiye Beyazay Derneği Kahramanmaraş ŞubesiAnatolia Ay Yıldız Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Hayat Boyu İlerleme Derneğimizin AGH (Avrupa Gönüllü Hizmeti) kapsamında Gönderen Kuruluş olarak yer aldığı İspanyada uygulama faaliyeti gerçekleştirilen KunVi: Volunteers Collaboration isimli projenin Gönüllü seçimi yapılmıştır. 

Program kapsamında  Sn Hande Nur KELEŞ gönüllü olarak seçilmiş ve programa katılımı sağlanmıştır. Gönüllümüz Hande Nur KELEŞ'e 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında 3 ay sürecek olan  gönüllülük faaliyetinde  Derneğimizi ve Ülkemizi İspanya'da en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyor başarılar diliyoruz.