Hayat Boyu İlerleme Derneği - HAYATBİLDER

I

"YETİŞKİN EĞİTİMİNDE AVRUPA'YA YETİŞMEK İÇİN" PROJESİ

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programları kapsamında  kabul edilen, Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun koordinatörlüğünde yürütülen "Yetişkin Eğitiminde Avrupa'ya Yetişmek İçin" isimli projede 4 ülke (Almanya, Macaristan, İtalya, İspanya) proje ortağı olarak yer almaktadır.  Türkiye'den 8 kurum/kuruluş projenin yerel ortağıdır.

 Proje ile ilgili Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir;

Projemiz Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan kurum ve kuruluşların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülecektir. Hayat Boyu İlerleme Derneği projenin yerel ortağı olarak projede yer almıştır.

Proje kapsamında yetişkin eğitiminde gayrı resmi öğrenmelerin tanınırlığı, resmi öğrenmelere adaptasyonu, resmi öğrenmelerin çoğaltılması ve kalitenin artırılması için Avrupa düzeyinde ileri uygulamaları tanıyan, iyi uygulamaları kendi uygulamalarına yansıtan yöneticiler, eğiticiler ve usta öğreticiler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hayat boyu Öğrenme (HBÖ), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), yetişkin eğitimcisi yeterlilikler çerçevesi (YEYÇ) kavramları konusunda bilgi düzeyleri  gelişecek ve farkındalıkları artacaktır.

 Yetişkin eğitimi bağlamında Avrupa’daki ileri ve güncel uygulamaları öğrenme Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırma ve iyi örnekleri seçme ve kullanma yeterlilikleri gelişecektir.

Öğrenme çıktılarına dayalı referans yeterlilikler, temel yeterlilikler ve anahtar beceriler doğrultusunda yetişkin eğitim uygulamalarını, yeniden değerlendirme, yorumlama, test etme ve revize etme kabiliyetleri gelişecektir.

Gönderen ortakların proje çıktılarını ve Avrupa’da uygulanan iyi örnekleri mevcut uygulamalarına adapte etmeleri ile ortak kurum ve kuruluşların eğitim, öğretim yöntemlerinin, ölçme ve değerlendirme sistemlerinin, öğretim materyallerinin, eğitim modülleri ve müfredatlarının gelişmesine katkı sağlanacaktır.

 Proje ile kurumlarımız ve Avrupalı kuruluşlar arasında oluşturulan uluslararası işbirlikleri sayesinde Avrupa düzeyinde iyi örneklerin yaygınlaşmasına ve yetişkin eğitiminde uygulama birliği oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Proje ile kurumlarımız ve Avrupalı kuruluşlar arasında oluşturulan uluslararası işbirlikleri sayesinde Avrupa düzeyinde iyi örneklerin yaygınlaşmasına ve yetişkin eğitiminde uygulama birliği oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel

Programı tarafından fon sağlanacak projemize 1 yıl için ayrılan bütçe 73 bin 346 EURO'dur.

 

Proje kapsamında 14 - 22 Şubat tarihleri arasında İspanyada düzenlenen çalışma ziyaretine derneğimiz üyesi Mehmet GÜLER katılım gerçekleştirmiştir. 6 - 14 Mart tarihleri arasında ise İtalya'da düzenlenen çalışma ziyaretine derneğimiz üyesi Selahaddin UĞUR katılım gerçekleştirmiştir. 

İspanya programı kapsamında Valensiya da 5 kurum ziyaret edilmiş karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuş ve iş başı eğitimler tamamlanmıştır. İyi uygulamaların ülkemizde uygulanabilirliliği ile ilgili çalışmalar yapılması planlanmış ve bir platform oluşturulmuştur. İspanya Barselona şehrine proje kapsamında kültürel ziyaret gerçekleştirilmiş ve program tamamlanmıştır.

İtalya programı kapsamında Compobasso şehrinde 6 eğitim kurumu ziyaret edilmiş oradaki Yetişkin Eğitimi sistemi hakkında yetkili kişilerden bilgi alarak, iyi uygulamaların gözlemlendiği ve ülkemizde uygulanabilirliği ile ilgili çalışmalar yapılması planlanmış ve platform oluşturulmuştur. Ayrıca İtalya hareketliliğinde Roma şehrine kültürel gezi düzenlenmiş ve program tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Mayıs ayında Macaristan'da Haziran ayında ise Almanya'da çalışma ziyaretleri düzenlenecektir. Proje kapsamında Yurtdışı çalışma ziyaretlerinde derneğimizi temsilen gönüllü olarak yer alacak derneğimiz üyelerine başarılar dileriz.

 

Proje ortaklık yapısı:

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi

Hayat Boyu İlerleme Derneği

Samsun Alacam Halk Eğitim Merkezi

Adana Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi

İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Kahramanmaraş Afşin Mesleki Eğitim Merkezi

Hakkari Yüksekova Mesleki Eğitim Merkezi

 

Burdur Çavdır Halk Eğitim Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik programlarından olan ´Hayat Boyu Öğrenim´ programları kapsamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İtalya Campobasso – Agenzia Regionale Servizi S.C.AR.L. adlı kuruluş, Campobasso Belediyesi ve Liceo Scientifico Statale “A.ROMITA” adlı okul arasında ortak hazırlanan “Improving Environmental Conciousness At Schools-Green World -  Okullarda Çevre Bilincinin Geliştirilmesi”  adlı Comenius Regio Bölgesel Ortaklıklar projesi kabul edilmişti. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünü yaptığı, Hayat Boyu İlerleme Derneği ve İsmail Kurtul İlkokulu’nun da ortak olduğu proje 2013-2015 yılları arasında uygulanacaktır.

Proje kapsamında çalışma toplantısına katılmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinden yedi, Hayatbilder Derneği’nden üç ve İsmail Kurtul İlkokul’undan iki olmak üzere toplam on kişilik çalışma heyeti Şube Müdürümüz Ömer Güner başkanlığında başarılı bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.Gerçekleştirilen ilk toplantıda kurum tanıtımları yapılmış, proje kapsamında yapılacak çalışmalar gözden geçirilmiş, ülkelerin eğitim sistemleri hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuş, proje logosu seçimi yapılmış, web-sitesi hazırlıkları başlatılmıştır. Toplantıların ardıdan çalışma heyetimiz Campobasso şehrindeki farklı düzeylerdeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek İtalyan eğitim sisteminin işleyişini yerinde görme imkanı bulmuştur. Projeyle ilgili çalışmalar www.comeniusgreenworld.eu internet adresinden takip edilebilecektir.

Afyonkaraisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun koordinatörlüğünde Türkiye'den 8, yurtdışından ise 4 ülkenin (Almanya, Macaristan, İtalya, İspanya) ortaklığında "Yetişkin Eğitiminde Avrupa'ya Yetişmek İçin" projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 

Proje kapsamında yetişkin eğitiminde gayrı resmi öğrenmelerin tanınırlığı, resmi öğrenmelere adaptasyonu, resmi öğrenmelerin çoğaltılması ve kalitenin artırılması için Avrupa düzeyinde ileri uygulamaları tanıyan, iyi uygulamaları kendi uygulamalarına yansıtan yöneticiler, eğiticiler ve usta öğreticiler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Türkiye'nin farklı bölgelerinden farklı kuruluşlardan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülecektir. Hayat Boyu İlerleme Derneği projenin yerel ortağı olarak projede yer almıştır. 

Proje ortaklık yapısı:

Proje Koordinatör Kuruluşu:

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi

Proje Yerel Ortakları:

Hayat Boyu İlerleme Derneği

Samsun Alacam Halk Eğitim Merkezi

Adana Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi

İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Kahramanmaraş Afsın Mesleki Eğitim Merkezi

Hakkari Yüksekova Mesleki Eğitim Merkezi

Burdur Çavdır Halk Eğitim Merkezi

 

Derneğimize hayırlı olsun. Yurtdışı çalışma ziyaretlerinde gönüllü olarak yer alacak derneğimiz üyelerine başarılar dileriz.

Hayat Boyu İlerleme Derneği – HAYATBİLDER kuruluşunun 2. yılında 8. Avrupa Birliği Projesini uygulamaya başlamıştır. Konuyla ilgili olarak Hayat Boyu İlerleme Derneği HAYATBİLDER Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ şu açıklamalarda bulundu. Her geçen günde kendini yeni projelerle geliştiren derneğimiz aynı çatı altında toplanan ve büyüyen gönüllülerle yoluna devam etmektedir. Dernek faaliyetlerimiz derneğimizin kuruluş amaçlarına uygun olarak proje odaklı olarak devam edecektir. Biz çok iyi biliyoruz ki proje mantığında bir çalışmanın ismine proje demek tek başına yeterli olmamaktadır. Proje; belirli bir ekiple, süresi ve bütçesi belli olan, tanımlanmış bir hedefe ulaşmak ve sonuçları üretmek üzere gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Derneğimiz faaliyetlerini proje merkezli olarak uygulamaya devam edecektir.

“Kendi Geleceğinin Mimarı Bir Gençlik” isimli projemiz Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen Gençlik Programları Eylem 3.1 Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İşbirliği projesidir. Gençlik değişimi Mayıs 2013 te Kahramanmaraş’ta yapılacak ve 7 gün sürecektir. Proje her birinden 6 katılımcı olmak üzere 6 ortak ülkeden Türkiye (Koordinatör) – İtalya – Litvanya – Gürcistan – Beyaz Rusya – Azerbaycan toplam 36 gencin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Projenin amacı, 6 farklı ülkeden katılan 36 gençle sinerji oluşturmak, genç girişimciliğine vurgu yaparak ve gençlerin topluma aktif katılımını teşvik ederek fakirliğe ve genç işsizliğine, gençlerde madde kullanımının engellenmesine çözüm aramaktır.

Proje kapsamında

1.Genç işsizliği ve çözüm yolları,

2.Fakir gençlerin toplumsal hayata katılımında yaşanan problemler ve çözüm yolları(gençlerde çevre, bilinci, gençlerde sağlıklı yaşam, eğitim, kültür, sanat ve spor)

3.Genç girişimciliğinin teşviki,

4.Gençlerde madde kullanımının önlenmesi grupları oluşturulacaktır.

Proje uygulaması araştırma, sunum, sözlü anlatım, tartışma, raporlama, inceleme gezileri gibi alternatif metotlar kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Projede doğrudan yer alan gençlere proje kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde geçerliliği olan YOUTHPASS sertifikası verilecektir.

İlimizin ve Ülkemizin tanıtımı için bir kez daha bizlere güzel bir imkân doğmuştur. En güzel şekilde çalışmalarımızı gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Hayat Boyu İlerleme Derneği Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımızda katkı sağlayan bütün üyelerimize teşekkür eder başarılar dileriz.