Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik programlarından olan ´Hayat Boyu Öğrenim´ programları kapsamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İtalya Campobasso – Agenzia Regionale Servizi S.C.AR.L. adlı kuruluş, Campobasso Belediyesi ve Liceo Scientifico Statale “A.ROMITA” adlı okul arasında ortak hazırlanan “Improving Environmental Conciousness At Schools-Green World -  Okullarda Çevre Bilincinin Geliştirilmesi”  adlı Comenius Regio Bölgesel Ortaklıklar projesi kabul edilmişti. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünü yaptığı, Hayat Boyu İlerleme Derneği ve İsmail Kurtul İlkokulu’nun da ortak olduğu proje 2013-2015 yılları arasında uygulanacaktır.

Proje kapsamında çalışma toplantısına katılmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinden yedi, Hayatbilder Derneği’nden üç ve İsmail Kurtul İlkokul’undan iki olmak üzere toplam on kişilik çalışma heyeti Şube Müdürümüz Ömer Güner başkanlığında başarılı bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.Gerçekleştirilen ilk toplantıda kurum tanıtımları yapılmış, proje kapsamında yapılacak çalışmalar gözden geçirilmiş, ülkelerin eğitim sistemleri hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuş, proje logosu seçimi yapılmış, web-sitesi hazırlıkları başlatılmıştır. Toplantıların ardıdan çalışma heyetimiz Campobasso şehrindeki farklı düzeylerdeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek İtalyan eğitim sisteminin işleyişini yerinde görme imkanı bulmuştur. Projeyle ilgili çalışmalar www.comeniusgreenworld.eu internet adresinden takip edilebilecektir.

Her geçen günde kendini yeni projelerle geliştiren derneğimiz durmadan yorulmadan aynı çatı altında toplanan ve büyüyen gönüllülerle yoluna devam etmektedir. Yükselmek ileri gitmektir ülküsüyle hareket eden derneğimiz üyeleri yurtdışında gerçekleştirilen proje ziyaretlerinde derneğimizi ve güzel  ülkemizi temsil noktasında kendini Türk Bayrağı saymakta ve bu bilinç ile hareket etmektedir. Derneğimizin ortak olarak yer aldığı Bridging Divided Communities isimli çalışma ziyareti 7 – 16 Ekim 2012 tarihleri arasında Makedonya da gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine derneğimizi temsilen Dernek Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ ve Dernek Sekreteri Mustafa ÖZGÜR katılım gerçekleştirmiştir. 17 ülkeden (Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Albania, Azerbaijan,Georgia, Russia, Croatia, Romania, the Nertherlands, Italy, Germany,Estonia, Poland, Turkey and Republic of Macedonia) 36 katılımcının yer aldığı training course gençlik çalışmalarına örnek olabilecek bir uygulamayla gerçekleştirilmiştir. 9 gün süren programlarda başarılı bir çalışma gerçekleştiren Derneğimiz Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ ve Dernek Sekreteri Mustafa ÖZGÜR’ ü tebrik ediyoruz. Gelecekte hazırlanacak projelerimiz ile ilgili katılımcı ülke gençlik liderlerine bilgilendirmeler yapılmış ve ortaklık kurulması yönünde fikir birliği sağlanmıştır. Bu kapsamda Gençlik projeleri için en yakın başvuru tarihi olan Şubat dönemi için proje çalışmalarımız devam etmektedir.

Çalışmalarımızda katkı sağlayan bütün üyelerimize teşekkür eder başarılar dileriz. 

Hayat Boyu İlerleme Derneği Yönetim Kurulu

Hayat Boyu İlerleme Derneği – HAYATBİLDER kuruluşunun 2. yılında 8. Avrupa Birliği Projesini uygulamaya başlamıştır. Konuyla ilgili olarak Hayat Boyu İlerleme Derneği HAYATBİLDER Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ şu açıklamalarda bulundu. Her geçen günde kendini yeni projelerle geliştiren derneğimiz aynı çatı altında toplanan ve büyüyen gönüllülerle yoluna devam etmektedir. Dernek faaliyetlerimiz derneğimizin kuruluş amaçlarına uygun olarak proje odaklı olarak devam edecektir. Biz çok iyi biliyoruz ki proje mantığında bir çalışmanın ismine proje demek tek başına yeterli olmamaktadır. Proje; belirli bir ekiple, süresi ve bütçesi belli olan, tanımlanmış bir hedefe ulaşmak ve sonuçları üretmek üzere gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Derneğimiz faaliyetlerini proje merkezli olarak uygulamaya devam edecektir.

“Kendi Geleceğinin Mimarı Bir Gençlik” isimli projemiz Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen Gençlik Programları Eylem 3.1 Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İşbirliği projesidir. Gençlik değişimi Mayıs 2013 te Kahramanmaraş’ta yapılacak ve 7 gün sürecektir. Proje her birinden 6 katılımcı olmak üzere 6 ortak ülkeden Türkiye (Koordinatör) – İtalya – Litvanya – Gürcistan – Beyaz Rusya – Azerbaycan toplam 36 gencin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Projenin amacı, 6 farklı ülkeden katılan 36 gençle sinerji oluşturmak, genç girişimciliğine vurgu yaparak ve gençlerin topluma aktif katılımını teşvik ederek fakirliğe ve genç işsizliğine, gençlerde madde kullanımının engellenmesine çözüm aramaktır.

Proje kapsamında

1.Genç işsizliği ve çözüm yolları,

2.Fakir gençlerin toplumsal hayata katılımında yaşanan problemler ve çözüm yolları(gençlerde çevre, bilinci, gençlerde sağlıklı yaşam, eğitim, kültür, sanat ve spor)

3.Genç girişimciliğinin teşviki,

4.Gençlerde madde kullanımının önlenmesi grupları oluşturulacaktır.

Proje uygulaması araştırma, sunum, sözlü anlatım, tartışma, raporlama, inceleme gezileri gibi alternatif metotlar kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Projede doğrudan yer alan gençlere proje kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde geçerliliği olan YOUTHPASS sertifikası verilecektir.

İlimizin ve Ülkemizin tanıtımı için bir kez daha bizlere güzel bir imkân doğmuştur. En güzel şekilde çalışmalarımızı gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Hayat Boyu İlerleme Derneği Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımızda katkı sağlayan bütün üyelerimize teşekkür eder başarılar dileriz.

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı kapsamında yürütülen projemizin 13 – 14 Eylül 2012 tarihleri arasında Oslo’da gerçekleştirilen başlangıç toplantısına HAYATBİLDER adına üyemiz ve projemizin koordinatörü Ümmü KARAOĞLAN katılmıştır. Yapılan toplantıda projemizin gelecekteki yol haritası belirlenmiş ve değerlendirme aşamasında Ulusal Ajansları tarafından kabul gören ülkelerle yeni bir hareketlilik takvimi oluşturulmuştur. Buna göre Şubat ayında İrlanda Belfast’ta toplantı planlanmış ve 2013 Mayıs ayında ev sahipliği görevi derneğimize verilmiştir. Proje kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. Oslo’da gerçekleştirilen toplantıda başarılı bir çalışma gerçekleştiren üyemiz Ümmü KARAOĞLAN’ ı tebrik ediyor projemize katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Hayat Boyu İlerleme Derneği Yönetim Kurulu