Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) tarafından 2011 Kasım döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Ulusal Ajans) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri kapsamında başvurusu yapılan “Gençlerin Ahşap ve Bez Oyuncak Atölyesi” adlı proje Ulusal Ajans tarafından onaylandı. 

Projenin onaylanması sonrasında bir açıklama yapan Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ Hayat Boyu ilerleme Derneğinin (HAYATBİLDER) geride kalan bir yılda 3 projesinin kabul edilmesinden dolayı büyük bir mutluluk ve motivasyon içinde olduklarını belirtti. İlimiz genelindeki STK ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının proje ekiplerine de rehberlik edecek donanımda bir kadro ile kurulan derneğimiz Avrupa Komisyonu Merkezli Projelerin MFİB, DOĞAKA, ABGS ve UA kaynaklı projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında da tüm kurum ve kuruluşlara gönüllü olarak teknik destek verebilecek düzeydedir dedi.

Proje ile ilgili olarak şunları belirtti; Küresel pazarın hızla yayıldığı dünyamızda ülkeler arasında gerçekleştirilen alışverişler oyuncak alanında da diğer sektörler gibi hızla ilerlemektedir. Bir çok özellikler taşıyan bu oyuncaklar çocuklarımıza oldukça cazip ve ilgi çekici görünmektedir. Hemen hemen her evde bu oyuncaklar mevcuttur. Bu oyuncakların plastik maddelerden yapılmış olması ve bu plastik maddelerin sağlık açısından uygun olup olmadıklarının denetimi oldukça zordur. Hangi plastik türünün daha az zararlı olduğunu bilmek ve bunun takibini yapmak çocukların öncelikleri arasında bulunmamaktadır. Tüketiciler özellikle yurtdışından ülkemize giren oyuncakların zararları ile sık sık medyada karşılaşsa da önlem almakta gereken duyarlılığı gösterememektedir. Projede gençler bu alana dikkat çekip toplum bilinci oluşumuna katkıda bulunmanın yanı sıra bu oyuncaklara alternatif ürünler sunmayı hedeflemektedir.

Projenin yerel ortağı İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür. Projede HAYATBİLDER üyesi 8 genç ve ilimizdeki Anaokullarımızın gönüllü öğretmenleri faaliyet gerçekleştirecektir. Gençlerin Ahşap ve Bez Oyuncak Atölyesi projesi kapsamında gençler aldıkları eğitimler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının uygulamış olduğu MEGEP kapsamındaki Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında yapılan eğitici oyuncakları inceleyecek ve uygun görülen oyuncakların yapımını gerçekleştirerek İlimizde bulunan 5 Anaokuluna dağıtımını yapacaklardır dedi.

HAYATBİLDER üyesi Proje Koordinatörü Serkan SALKIM ise şunları belirtti: 25-26-27 Ocak tarihlerinde Ankara’da Ulusal Ajans yetkilileri ile Proje Başlangıç Toplantısı yaptıklarını bu süreç öncesinde ve sonrasında projede yer alan gençler ile birlikte gönüllü olarak çalışmak isteyen bir çok yetişkininde olduğunu ve bu alanda katkı sağlayabilecek bir çok kişi ve kurumunda proje faaliyetlerinin başlamasından sonra ortaya çıkacağı beklenmektedir.

 

İzmit Belediyesi’nin çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ortaklığı ile gerçekleştirdiği ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilen "Yerel Gençlik Politikaları" projesi kapsamında Kahramanmaraş İli Atölye çalışması tamamlandı.
23 Ocak 2012 Pazartesi günü Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün  organizasyonu ile Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi salonlarında gerçekleştirilen atölye çalışmasına Üniversite Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri temsilcileri, Lise Öğrenci Meclis Başkanları, Gençlik Merkezi temsilcileri, Kent Konseyi Gençlik Meclisi temsilcileri ve Halk Eğitim Merkezi temsilcileri ile  Gençlikle ilgili sivil toplum kuruluşlarımızdan Bilgi, İletişim, Sanat, Eğitim ve Kültür Gençlik Kulübü Derneği (BİLSEK) ve Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) temsilcilerinden oluşan 40 kişi katıldı.
 
Tam gün süren atölye çalışmalarını Antalya’dan katılan Rabia Hazal Keskin yönetti. Keskin  yaptığı açılış konuşmasında proje ile ilgili bilgiler verdi ve  proje ile gençlerin aktif vatandaşlar olarak yerel politika yapım sürecine katılımlarını sağlayacak bir model oluşturulmasını ve bu modelle ülke genelinde gençlik politikalarının uygulanmasını sağlamanın amaçlandığını belirtti
Toplantı açılış oturumundan sonra Eğitim altyapısının güçlendirilmesi, İstihdam altyapısının güçlendirilmesi, Girişimcilik ve yaratıcılık altyapısının kuvvetlendirilmesi, Sosyal içerme, Dünya gençliği ile ortak çalışmalar, Gönüllülük, Sosyal medya, Kültür ve sanat, Serbest zamanın değerlendirilmesi faaliyetleri, Spor faaliyetlerine erişim, Sağlık hizmetlerine erişim, Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması, Çevre bilinci ve duyarlılığı, Demokratik katılım, Gençlik bilgilendirmesi, rehberlik ve danışmanlık konularında atölye çalışmaları yapıldı. Ulusal ve uluslar arası modeller değerlendirilerek en uygun yerel demokratik katılım modelinin oluşturulması için fikirler tartışıldı.
Ülke nüfusunun yarıdan fazlasının 30 yaş altı, üçte birinin 20 yaş altı olduğu ülkemizde gençliğin geleceğimizin yapılandırmasında önemli bir potansiyel olduğunu belirten BİLSEK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Köşk, bu potansiyelin iyi yetiştirilmemesi durumunda ciddi bir tehdit  unsurunu da bünyesinde barındırdığını söyledi. Gençlik adına konuşmak, gençlik ile ilgili alanlarda politikalar üretmek yerine onları karar süreçlerine dahil etmemiz gerekiyor dedi.
Toplantıya katılan Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) Başkanı Kürşat Çiftçi Gençlik alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının ayakta durmakta ve varlığını sürdürmekte zorlandığını bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluşlarının mali açıdan doğrudan desteklenmesi gerektiği üzerinde durdu.
Bu projeyle ilgili olarak katılımcılardan Abdulgaffar Polat, özellikle yerel karar vericilerle diğer yerel paydaşların buluşacağı toplantılarda gençlerin kent politikasının oluşum sürecine aktif katılımları sağlanmalı, gençlerin kendi değerlerinin farkında olmalarını, oluşumlarda bir araya gelmelerini ve aktif vatandaşlar olarak yerel politika yapım sürecine katılımlarını sağlamak gerekir diyerek projenin Kahramanmaraş ayağında yaptığı çalışmalarla katkı sağladığı ve Ulusal düzeyde gençlerin karar mekanizmalarına katıldığı bir yapının oluşmasını umduğunu belirtti.

Derneğimiz Amblemi Yönetim Kurulu Üyemiz Dernek Başkan Yardımcısı Emrah TEKİN tarafından tasarlanmıştır. İlimizde birçok esere grafik tasarımlarıyla imza atan bu kapsamda Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünün Amblemini de tasarlayan Sayın Emrah TEKİN’ i HAYATBİLDER olarak kutluyor çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

Amblem dünya şekline uygun olarak dairesel şekilde hazırlanarak,  bütünlüğü ifade  etmektedir. Daire içinde yer alan soyut figür gençliği, dinamizmi ve ilerlemeyi sembolize edecek şekilde öne doğru hamle yapar pozisyonda yer almıştır.  Amblem ana renklerden oluşturulmuştur. Figürün hareketi amblemin sağ kısımında kırmızı tonlar ile bayrağımızın ay yıldızını oluşturacak formatta şekillendirilmiştir. Figür önünde yer alan mavi tonlar ufku, sonsuzluğu ve özgürlüğü, alt kısmında yer alan sarı-turuncu tonlar sağlamlığı ve bereketi ifade etmektedir. 

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Grundtvig Programları (Yetişkin Eğitimi) 2011 İrtibat Semineri kapsamında 30.11.2011 – 04.12.2011 tarihleri arasında HAYATBİLDER adına üyemiz Ümmü KARAOĞLAN Belçika’nın Alden Biesen şehrinde Storytelling as a tool for adult learning and integration - Hikâye anlatımı yoluyla yetişkinlerin eğitimi başlıklı Grundtvig irtibat seminerine katılmıştır. 

Seminerde Avrupa’nın 20 farklı ülkesinden yetişkin eğitimi sağlayan kuruluşlardan alanında uzman 58 katılımcı projelerin son başvuru tarihi olan 21 Şubat 2012 yılı için hazırladıkları Grundtvig projelerine ortak bulmak adına katılım gerçekleştirmiştir. Proje fikirlerinin paylaşıldığı ve proje ortaklıklarının sağlandığı seminer sonrasında kurumlar 2012 yılı başvuru dönemi için projelerini belirlemişlerdir.

Derneğimiz The Strangers - Yabancılar başlıklı göçmenlerin hayat hikâyelerini içeren projeyi 6 farklı Avrupa ülkesinden 8 farklı kurum ve kuruluşla birlikte başvuru yapmayı kararlaştırmıştır. 

Proje ortakları:

Türkiye Hayat Boyu İlerleme Derneği 

Norveç  Work Research Institute 

Norveç  Oppland county library

Finlandiya University of Helsinki

İrlanda  Institute of Conflict Research

İtalya  Teatro di Anghiari

İtalya  Institute della Aujtobiografia

Belçika University College of Mechelen

Projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırmayı ve uygulamayı umuyor emeği geçen üyelerimize teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Hayat Boyu İlerleme Derneği Yönetim Kurulu