İzmit Belediyesi’nin çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ortaklığı ile gerçekleştirdiği ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilen "Yerel Gençlik Politikaları" projesi kapsamında Kahramanmaraş İli Atölye çalışması tamamlandı.
23 Ocak 2012 Pazartesi günü Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün  organizasyonu ile Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi salonlarında gerçekleştirilen atölye çalışmasına Üniversite Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri temsilcileri, Lise Öğrenci Meclis Başkanları, Gençlik Merkezi temsilcileri, Kent Konseyi Gençlik Meclisi temsilcileri ve Halk Eğitim Merkezi temsilcileri ile  Gençlikle ilgili sivil toplum kuruluşlarımızdan Bilgi, İletişim, Sanat, Eğitim ve Kültür Gençlik Kulübü Derneği (BİLSEK) ve Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) temsilcilerinden oluşan 40 kişi katıldı.
 
Tam gün süren atölye çalışmalarını Antalya’dan katılan Rabia Hazal Keskin yönetti. Keskin  yaptığı açılış konuşmasında proje ile ilgili bilgiler verdi ve  proje ile gençlerin aktif vatandaşlar olarak yerel politika yapım sürecine katılımlarını sağlayacak bir model oluşturulmasını ve bu modelle ülke genelinde gençlik politikalarının uygulanmasını sağlamanın amaçlandığını belirtti
Toplantı açılış oturumundan sonra Eğitim altyapısının güçlendirilmesi, İstihdam altyapısının güçlendirilmesi, Girişimcilik ve yaratıcılık altyapısının kuvvetlendirilmesi, Sosyal içerme, Dünya gençliği ile ortak çalışmalar, Gönüllülük, Sosyal medya, Kültür ve sanat, Serbest zamanın değerlendirilmesi faaliyetleri, Spor faaliyetlerine erişim, Sağlık hizmetlerine erişim, Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması, Çevre bilinci ve duyarlılığı, Demokratik katılım, Gençlik bilgilendirmesi, rehberlik ve danışmanlık konularında atölye çalışmaları yapıldı. Ulusal ve uluslar arası modeller değerlendirilerek en uygun yerel demokratik katılım modelinin oluşturulması için fikirler tartışıldı.
Ülke nüfusunun yarıdan fazlasının 30 yaş altı, üçte birinin 20 yaş altı olduğu ülkemizde gençliğin geleceğimizin yapılandırmasında önemli bir potansiyel olduğunu belirten BİLSEK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Köşk, bu potansiyelin iyi yetiştirilmemesi durumunda ciddi bir tehdit  unsurunu da bünyesinde barındırdığını söyledi. Gençlik adına konuşmak, gençlik ile ilgili alanlarda politikalar üretmek yerine onları karar süreçlerine dahil etmemiz gerekiyor dedi.
Toplantıya katılan Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) Başkanı Kürşat Çiftçi Gençlik alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının ayakta durmakta ve varlığını sürdürmekte zorlandığını bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluşlarının mali açıdan doğrudan desteklenmesi gerektiği üzerinde durdu.
Bu projeyle ilgili olarak katılımcılardan Abdulgaffar Polat, özellikle yerel karar vericilerle diğer yerel paydaşların buluşacağı toplantılarda gençlerin kent politikasının oluşum sürecine aktif katılımları sağlanmalı, gençlerin kendi değerlerinin farkında olmalarını, oluşumlarda bir araya gelmelerini ve aktif vatandaşlar olarak yerel politika yapım sürecine katılımlarını sağlamak gerekir diyerek projenin Kahramanmaraş ayağında yaptığı çalışmalarla katkı sağladığı ve Ulusal düzeyde gençlerin karar mekanizmalarına katıldığı bir yapının oluşmasını umduğunu belirtti.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı Grundtvig 2011 İrtibat Semineri başvuru sonuçları açıklanmıştır. Türkiye geneli kabul edilen 4 başvurudan biri Hayat Boyu İlerleme Derneğinin (HAYATBİLDER) başvurusu olmuştur. Proje başvuruları öncesinde potansiyel ortaklarla irtibat kurarak proje hazırlıklarının gerçekleştirileceği toplantıya HAYATBİLDER üyesi Ümmü KARAOĞLAN katılım gerçekleştirecektir. Storytelling as a Tool For Adult Learning and Integration isimli İrtibat Semineri 30 Kasım 2011 – 04 Aralık 2011 tarihleri arasında Landcommanderij Alden Biesen / Belçika da gerçekleştirilecektir.

Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkânlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlar. Bu bağlamda programlar kapsamında sunulan imkânlardan ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede faydalanabilmesi için projeler hazırlamaları ve bu projelere Avrupa ülkelerinden ortaklar bulmaları gerekmektedir. Üyemiz Ümmü KARAOĞLAN katılacağı irtibat seminerinde bir dizi etkinlikler gerçekleştirecek, açılacak stantlarda derneğimizin temsil edilmesini sağlayacak ve olası Grundtvig projemiz için ortaklıklar oluşturacaktır. Ayrıca bu faaliyetin sonunda projelerine uluslararası ortak bulmakta güçlük çeken ilimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının da yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla projeler kapsamında eşleştirilmeleri sağlanacaktır.

Yeni projelerin temellerinin atılacağı bu toplantıya HAYATBİLDER adına katılım gerçekleştirecek üyemize çalışmalarında başarılar ve iyi yolculuklar diliyoruz.

Hayat Boyu İlerleme Derneği Yönetim Kurulu

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Grundtvig Programları (Yetişkin Eğitimi) 2011 İrtibat Semineri kapsamında 30.11.2011 – 04.12.2011 tarihleri arasında HAYATBİLDER adına üyemiz Ümmü KARAOĞLAN Belçika’nın Alden Biesen şehrinde Storytelling as a tool for adult learning and integration - Hikâye anlatımı yoluyla yetişkinlerin eğitimi başlıklı Grundtvig irtibat seminerine katılmıştır. 

Seminerde Avrupa’nın 20 farklı ülkesinden yetişkin eğitimi sağlayan kuruluşlardan alanında uzman 58 katılımcı projelerin son başvuru tarihi olan 21 Şubat 2012 yılı için hazırladıkları Grundtvig projelerine ortak bulmak adına katılım gerçekleştirmiştir. Proje fikirlerinin paylaşıldığı ve proje ortaklıklarının sağlandığı seminer sonrasında kurumlar 2012 yılı başvuru dönemi için projelerini belirlemişlerdir.

Derneğimiz The Strangers - Yabancılar başlıklı göçmenlerin hayat hikâyelerini içeren projeyi 6 farklı Avrupa ülkesinden 8 farklı kurum ve kuruluşla birlikte başvuru yapmayı kararlaştırmıştır. 

Proje ortakları:

Türkiye Hayat Boyu İlerleme Derneği 

Norveç  Work Research Institute 

Norveç  Oppland county library

Finlandiya University of Helsinki

İrlanda  Institute of Conflict Research

İtalya  Teatro di Anghiari

İtalya  Institute della Aujtobiografia

Belçika University College of Mechelen

Projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırmayı ve uygulamayı umuyor emeği geçen üyelerimize teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Hayat Boyu İlerleme Derneği Yönetim Kurulu 

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen Bilim ve Proje Fuarı Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açıldı. Fuarda Tübitak Orta Öğretim Projeleri, Bu Benim Eserim, Proje Tabanlı Beceri Yarışmaları ve Avrupa Birliği Projeleri sergilenmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Bilim Proje Fuarına davet edilen HAYATBİLDER Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen projesiyle fuarda yer almıştır. Gençlik Programları kapsamında uyguladığımız Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri Küresel Sorunlara Küçücük Çözümler - Minor Solutions For Global Problems isimli projemiz ürünleri ve çıktılarıyla fuarda sergilenmiş ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi görmüştür.