Hayat Boyu İlerleme Derneği (HAYATBİLDER) Tarafından 2011 Şubat döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Gençlik programları Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri kapsamında başvurusu yapılan Küresel Sorunlara Küçücük Çözümler - Minor Solutions For Global Problems adlı projenin çalışma ziyareti 12.09.2011 tarihinde tamamlandı. Proje faaliyetleri kapsamında Romanya’dan 2, Litvanya’dan 5 ve Türkiye’den de 5 katılımcı ilimizde bir hafta süre ile misafir edildi. Bu bir haftayı çok yoğun bir çalışma temposu ve kültürel etkinlikler içerisinde geçiren proje grubu ilimizden yeni tecrübeler edinerek ve memnuniyet dileklerini ifade ederek ayrıldılar.

Proje çalıştayı sonunda bir konuşma yapan HAYATBİLDER Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ Projemizin amacı gençlerde demokrasi kültürünün yerleşmesini sağlamak, kültürel çeşitliliğe vurgu yaparak kültürler arası diyalogu pekiştirmek, en az 3 tematik alanla ilgili ürün odaklı faaliyetler planlamak ve yürütmektir. Bu bağlamda ortak gruplarla bir gençlik meclisi oluşturarak, iki günlük propaganda ve seçim kampanyaları süresi sonunda sandıklar konularak seçim yapılmış meclis başkanı, meclis başkan vekilleri seçilmiş ve yine sandık sonuçlarına göre "Yoksulluk ve Sosyal Dışlama ile Mücadele Komisyonu" "Engellilikle Mücadele ve Farkındalıkların Artırılması Komisyonu" ve "Genç İşsizliği ile Mücadele Komisyonu" kurulmuştur. Komisyonlar faaliyet konuları ile ilgili araştırmalar yapmışlar, tartışmalar, öneriler ve fikir alışverişleri sonucunda geliştirdikleri raporlarını meclisin olağan oturumunda onaylatmışlardır. Söz konusu faaliyetler TBMM nin yapılanması ve çalışma şekli temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Faaliyetler, öneriler ve dokümanlar, yerel gazetelerle yapılan basın toplantılarında, web sitesinde ve broşürlerle diğer yaygınlaştırma dokümanlarında kullanılacaktır. Projemiz 10 aylık bir sürede tamamlanacak ve bu sürenin sonunda bir final raporu hazırlanarak ulusal ajansa sunulacaktır dedi.

Faaliyetler süresince tanıtıcı şehir turları da düzenlenmiş ve İlimizin tarihi ve turistik bölgeleri tanıtılmıştır. Bu süreçte misafirperverliğini ve desteğini esirgemeyen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kahramanmaraş öğretmenevine, Kapalıçarşı esnafımıza, Kahramanmaraş halkına ve HAYATBİLDER üyesi gençlerimize teşekkür ederiz.

 

BİLSEK tarafından hazırlanan Kahramanmaraş İçin Çevre Platformu projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta çevre konusunda aktif çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilerek çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için de proje çıktısı olarak çevre ile ilgili çalışmalar yapan STK’ lardan bir platform kurulması planlanmıştır. Hayat Boyu İlerleme Derneği Kahramanmaraş İçin Çevre Platformuna dahil olmuş ve bu alanda çalışmalarına başlamıştır. Derneğimiz üyesi Serkan Salkım proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara katılım gerçekleştirmektedir. 

Projenin Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)Uygulama Sorumlusu: Sivil Toplumu Destekleme Merkezi (STGM)

Teklif Çağrısı Başlığı

Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi: Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket Hibe

Programı

Projenin Adı:"Kahramanmaraş İçin Çevre Platformu"

Projenin Öncelikleri: Karar alma süreçlerine sivil katılım. Sivil Diyalog. Bilinç oluşturma

Genel Hedefleri:

Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının

kapasitelerinin geliştirilerek sivil inisiyatifi etkin kılmak, çevrenin korunması konusunda

farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak.

Projenin Özel Hedefleri:

● Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren STK‘ların sanal bir yapı içerisinde

bir araya getirilmesi ve sürdürülebilir bir işbirliği ağının kurulması

● Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren STK’ların kapasitelerinin

geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması

● Kahramanmaraş’ta çevre konusunda sivil katılımın güçlendirilmesi ve çevresel sorunlara

karşı farkındalık oluşturulması

Şehrimizin simgesi niteliğindeki Kahramanmaraş Valiliği Amblemi Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Dernek Başkan Yardımcısı Emrah TEKİN tarafından tasarlanmıştır. İlimizde birçok esere grafik tasarımlarıyla imza atan bu kapsamda Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünün Amblemini de tasarlayan Sayın Emrah TEKİN’ i HAYATBİLDER Yönetim Kurulu olarak kutluyor çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Gençlik Programları Şubat 2011 dönemine ait proje başvurusu kabul edilmiş kurum/grup temsilcilerine yönelik 06.04.2011-08.04.2011 tarihleri arasında Sürmeli Hotels & Resort Ankara’da bir Proje Öncesi Eğitimi düzenlenmiştir.

Derneğimizin koordinatörlüğündeki Litvanya, Romanya ve Slovenya ortaklığı ile Gençlik Programı Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri kapsamında Küresel Sorunlara Küçücük Çözümler - Minor Solutions For Global Problems isimli projemizin Proje Öncesi Eğitimine Hayat Boyu İlerleme Derneğini temsilen Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Saymanı Yeliz ALPKAYA katılmıştır.