BİLSEK tarafından hazırlanan Kahramanmaraş İçin Çevre Platformu projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta çevre konusunda aktif çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilerek çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için de proje çıktısı olarak çevre ile ilgili çalışmalar yapan STK’ lardan bir platform kurulması planlanmıştır. Hayat Boyu İlerleme Derneği Kahramanmaraş İçin Çevre Platformuna dahil olmuş ve bu alanda çalışmalarına başlamıştır. Derneğimiz üyesi Serkan Salkım proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara katılım gerçekleştirmektedir. 

Projenin Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)Uygulama Sorumlusu: Sivil Toplumu Destekleme Merkezi (STGM)

Teklif Çağrısı Başlığı

Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi: Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket Hibe

Programı

Projenin Adı:"Kahramanmaraş İçin Çevre Platformu"

Projenin Öncelikleri: Karar alma süreçlerine sivil katılım. Sivil Diyalog. Bilinç oluşturma

Genel Hedefleri:

Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının

kapasitelerinin geliştirilerek sivil inisiyatifi etkin kılmak, çevrenin korunması konusunda

farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak.

Projenin Özel Hedefleri:

● Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren STK‘ların sanal bir yapı içerisinde

bir araya getirilmesi ve sürdürülebilir bir işbirliği ağının kurulması

● Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren STK’ların kapasitelerinin

geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması

● Kahramanmaraş’ta çevre konusunda sivil katılımın güçlendirilmesi ve çevresel sorunlara

karşı farkındalık oluşturulması

Hayatbilder tarafından Küresel Sorunlara Küçücük Çözümler - Minor Solutions For Global Problems adlı proje Ulusal Ajans tarafından onaylandı.

Hayat Boyu İlerleme Derneği (Hayatbilder) tarafından 2011 Şubat döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Ulusal Ajans) Eylem 1.1. Gençlik Değişimleri kapsamında başvurusu yapılan Küresel Sorunlara Küçücük Çözümler - Minor Solutions For Global Problems adlı proje Ulusal Ajans tarafından onaylandı. 

Projenin onaylanması nedeniyle bir basın toplantısı yapan Hayat Boyu İlerleme Derneği Başkanı Kürşat ÇİFTÇİ Hayat Boyu ilerleme Derneğinin (Hayatbilder) kuruluşunun üzerinden bir yıl bile geçmemesine rağmen böyle bir başarının kendilerini heyecanlandırdığını ve motive ettiğini söyledi. İlimiz genelindeki STK ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Proje ekiplerine de rehberlik edecek donanımda bir kadro ile kurulan derneğimiz Avrupa Komisyonu Merkezli Projelerin MFİB, DOĞAKA, ABGS ve UA kaynaklı projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında da tüm kurum ve kuruluşlara teknik destek verebilecek düzeydedir dedi. 

Projenin gençlik programının Avrupa vatandaşlığı, gençlerin katılımı, kültürel çeşitlilik, genç işsizliği, yoksullukla ve sosyal dışlanma ile mücadele gibi önceliklerini desteklediğini bildiren Kürşat ÇİFTÇİ; Projemiz Gençlik Programları Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri Projesidir. Proje Kahramanmaraş’ta uygulanacaktır. Projemizin amacı gençlerde demokrasi kültürünün yerleşmesini sağlamak, kültürel çeşitliliğe vurgu yaparak kültürler arası diyalogu pekiştirmek, en az 3 tematik alanla ilgili ürün odaklı faaliyetler planlamak ve yürütmektir. Bu bağlamda ortak gruplarla bir gençlik meclisi oluşturulacak, iki günlük propaganda ve seçim kampanyaları süresi sonunda sandıklar konularak ve seçim yapılarak meclis başkanı, meclis başkan vekilleri seçilecek ve yine sandık sonuçlarına göre "Yoksulluk ve Sosyal Dışlama ile Mücadele Komisyonu", "Engellilikle Mücadele ve Farkındalıkların Artırılması Komisyonu" ve "Genç İşsizliği ile Mücadele Komisyonu" kurulacaktır. Komisyonlar faaliyet konuları ile ilgili araştırmalar yapacak, tartışmalar, öneriler ve fikir alışverişleri sonucunda geliştirdikleri raporlarının meclisin olağan oturumunda bir sunumunu yapacaklar ve öneriler oylanacaktır. Faaliyetler, öneriler ve dokümanlar, yerel gazetelerle yapılan basın toplantılarında, web sitesinde ve broşürlerle diğer yaygınlaştırma dokümanlarında kullanılacaktır. Projemiz 10 aylık bir sürede tamamlanacak ve Türkiye’nin koordinatörlüğünde Romanya, Litvanya, Slovenya ortaklığı ile gerçekleştirilecektir. Faaliyetlere her ülkeden grup liderleri dahil 5 kişinin toplamda 20 kişinin katılımı öngörülmektedir dedi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Gençlik Programları Şubat 2011 dönemine ait proje başvurusu kabul edilmiş kurum/grup temsilcilerine yönelik 06.04.2011-08.04.2011 tarihleri arasında Sürmeli Hotels & Resort Ankara’da bir Proje Öncesi Eğitimi düzenlenmiştir.

Derneğimizin koordinatörlüğündeki Litvanya, Romanya ve Slovenya ortaklığı ile Gençlik Programı Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri kapsamında Küresel Sorunlara Küçücük Çözümler - Minor Solutions For Global Problems isimli projemizin Proje Öncesi Eğitimine Hayat Boyu İlerleme Derneğini temsilen Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Saymanı Yeliz ALPKAYA katılmıştır.