Hayat Boyu İlerleme Derneği - HAYATBİLDER, Yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kültüre ve sanata duyarlı, teori ile uygulamayı birleştiren bir toplumun gelişmesine ve bu niteliklerle donatılmış bilgi toplumuna hizmet etmeyi hedefler. HAYATBİLDER Ulusal ve uluslar arası projeler hazırlamak, projeleri uygulamak, bu konuda çalışmalar yapmak ve yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten bir toplum bilinci oluşumuna katkı sağlamak amacındadır.