PROGRAM ADI:

GENÇLİK PROGRAMLARI EYLEM 1.1 GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ

PROJE ADI:

KÜRESEL SORUNLARA KÜÇÜCÜK ÇÖZÜMLER

PROJE ÖZETİ:

Projemizin amacı gençlerde demokrasi kültürünün yerleşmesini sağlamak, kültürel çeşitliliğe vurgu yaparak kültürler arası diyalogu pekiştirmek, en az 3 tematik alanla ilgili ürün odaklı faaliyetler planlamak ve yürütmektir.

Bu bağlamda ortak gruplarla bir gençlik meclisi oluşturarak, iki günlük propaganda ve seçim kampanyaları süresi sonunda sandıklar konularak seçim yapılmış meclis başkanı, meclis başkan vekilleri seçilmiş ve yine sandık sonuçlarına göre "Yoksulluk ve Sosyal Dışlama ile Mücadele Komisyonu" "Engellilikle Mücadele ve Farkındalıkların Artırılması Komisyonu" ve "Genç İşsizliği ile Mücadele Komisyonu" kurulmuştur. Komisyonlar faaliyet konuları ile ilgili araştırmalar yapmışlar, tartışmalar, öneriler ve fikir alışverişleri sonucunda geliştirdikleri raporlarını meclisin olağan oturumunda onaylatmışlardır. Söz konusu faaliyetler TBMM nin yapılanması ve çalışma şekli temel alınarak Türkiye koordinatörlüğünde Litvanya ve Romanya dan gençlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.