"EVS for Disability, Creativity and Culture"

 

Projemizde ana tema olarak AB Vatandaşlığı, AB farkındalığı ve Demokrasi, Yaratıcılık ve kültür, Engelliler temaları konu edinilmiştir.

Projemiz derneğimizin ev sahipliğinde ve koordinatörlüğünde 6 gönüllünün her biri 5 ay olan periyotlar halinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilecektir. Her bir dönem için ise en fazla 2 gönüllüye ev sahipliği yapılacaktır.  Proje faaliyetlerini birlikte yürütmek üzere AGH ve gençlik programları konusunda tecrübeli "Mladiinnfo International" ile işbirliğine gidilecektir.

Proje ile gönüllük faaliyeti için derneğimize gelecek olan gönüllülerimiz, Erasmus+ programının hedefleri doğrultusunda tamamen gönüllüğe dayalı önceden belirlenen ve kendisi tarafından onaylanan çalışmaları yaparak kişisel gelişimine katkı sağlanacaktır.

 

 

Bu süreçte gönüllü olarak yer aldığı çalışmalarda yaparak ve yaşayarak kişisel gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu gelişimi belgelemek amacıyla gönüllülerimize Youthpass sertifikası düzenlenecektir.