Yazdır
Gösterim: 2992

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

Üyelik Başvuru İşlemleri

1 - Şekerbank Kahramanmaraş Merkez Şube 163002281 Nolu Hayat Boyu İlerleme Derneği Hesabı Banka Dekontu 20 TL (10 TL Yıllık Üyelik Aidatı-10 TL Bir Defaya Mahsus Giriş Ödentisi )

2 - Üyelik Başvuru Formu tıklayınız.

NOT: Üyeliğinizin yapılabilmesi için lütfen üyelik başvuru formunu doldurup imzalayarak Dernek Yöntim Kuruluna iletiniz.